Spočítejte si svůj Body Mass Index

cm kg
Jaké je vaše BMI?
... a co to pro vás znamená Není vaše BMI ideální? Využijte konzultaci s výživovým poradcem ZDARMA.

Jednotlivé kategorie dle BMI

Kategorie Rozsah BMI – kg/m2 Základní BMI * Hmotnost osoby vysoké 180 cm
těžká podvýživa ≤ 16,5 méně než 0,6 méně než 53,5 kg
podváha 16,5 – 18,5 0,6 – 0,74 od 53,5 do 60 kg
ideální váha 18,5 – 25 0,74 – 1 od 60 do 81 kg
nadváha 25 – 30 1 – 1,2 od 81 do 97 kg
mírná obezita 30 – 35 1,2 – 1,4 od 97 do 113 kg
střední obezita 35 – 40 1,4 – 1,6 od 113 do 130 kg
morbidní obezita > 40 nad 1,6 nad 130 kg

* Základní BMI je užitečné zejména v medicíně, protože jednoduše udává, jak se konkrétní člověk liší od horní váhové hranice. Základní BMI se vypočte jako poměr vašeho BMI k horní hranici BMI normální váhy (ta je definovaná jako 25). Například člověk s BMI 30 má základní BMI 30/25=1,2 a je 20 % nad horní váhovou hranicí.

Co je to Body Mass Index (BMI)

Index tělesné hmotnosti, obvykle označovaný zkratkou BMI (z anglického body mass index) je číslo používané jako indikátor podváhy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy a obezity, umožňující statistické porovnávání tělesné hmotnosti lidí s různou výškou. Index se spočítá vydělením hmotnosti daného člověka druhou mocninou jeho výšky.

Index tělesné hmotnosti vytvořil někdy v letech 1830–1850 belgický matematik a statistik Adolphe Quetelet při práci na svém systému „sociální fyziky“, proto se BMI někdy označuje také jako Queteletův index. Zdroj: Wikipedia